Feder Galicia 2014-2020

A nosa presencia na Feira FOODEX JAPAN 2018 foi moi efectiva; conseguimos multitude de contactos pertencentes ao mercado asiático e produtores de diversos tipos de froita, os cales poden ser unha vía bastante útil para a importanción e a exportación de produtos.

Observamos do mesmo modo, as diferentes tendencias de mercado que se realizan para os novos produtos que se están a desevolver no sector.

IGAPE